Силен спад на борсите в САЩ, Германия, Великобритания и Франция