Силни понижения за голяма част от световните индекси