Първият милион наистина е най-труден, но зависи изцяло от нас