Пет български дружества разпределиха общо над 110 млн. лева дивидент