Какви са консолидираните резултати на публичните дружества за Q2?