Червена седмица за фондовите борси, среброто с двегодишен минимум