Ако бяхме инвестирали 1 000 долара в Apple преди 5 години