Deutsche Telekom повишава целите си за 2023 г. след добър старт на годината

Бон(Reuters) – Deutsche Telekom леко повиши целта си за оперативна печалба за цялата година в четвъртък, след като отчете малък скок в приходите и печалбата за първото тримесечие, който беше в съответствие с очакванията.

През първите три месеца на годината Deutsche Telekom отбеляза продължаващ силен ръст в броя на клиентите и постигна добри финансови резултати. Приходите на групата са се увеличили с 0,3% до 27,8 милиарда евро, като приходите от услуги, които са от съществено значение за развитието на бизнеса, са се увеличили с 3,5% до 22,8 милиарда евро. Коригираната EBITDA нарасна с 0,9 процента до 10,0 милиарда евро. На органична основа, т.е. като се изключат колебанията на валутните курсове и промените в състава на Групата, приходите са намалели с 0,5%, приходите от услуги са се увеличили с 2,6%, а коригираната EBITDA се е увеличила с 1,0%. Коригираната основна EBITDA, т.е. изключвайки ефекта от оттеглянето от бизнеса с лизинг на терминално оборудване в Съединените щати, се е увеличила с 4,4% в органично изражение.

Приключването на сделката с кулата в сила от 1 февруари оказа значително влияние през отчетното тримесечие. Както бе обявено през юли 2022 г., групата продаде 51% от бизнеса си с кули в Германия и Австрия на DigitalBridge и Brookfield. Постигнатата оценка е основният фактор за почти четворното увеличение на отчетената нетна печалба в сравнение с първото тримесечие на предходната година до 15,4 млрд. евро.

“Достигнахме крайъгълен камък в изпълнението на нашата стратегия”, заяви главният изпълнителен директор Тим Хьотгес. “Сега виждаме в цифрите как сделката с кулата е създала стойност за Deutsche Telekom.”

Акциите на Deutsche Telekom AG са част от портфейла на НИФ „Капман Г7 и Хонг Конг“

Коригираната нетна печалба възлиза на 2,0 млрд. Това е спад от 12,5% в сравнение с предходното тримесечие, главно поради лихвения ефект при оценката на пасивите и провизиите. Коригираната печалба на акция съответно намаля. Повтарящата се печалба на акция, показателят за изпълнение, на който се основава дивидентът, се е увеличил с 19,4% в сравнение с периода на предходната година до 37 цента. При 4,8 милиарда евро Групата инвестира с 2,2% повече по отношение на паричните капиталови разходи, с изключение на разходите за мобилен спектър, отколкото през първите три месеца на 2022 г. Свободният паричен поток е намалял с 5,3% на годишна база през първото тримесечие до 3,6 милиарда евро, но остава в планирания диапазон на годишна база.

В случай че бихте искали да инвестирате на капиталовите пазари, можете да се свържете с екипа ни.

Четете още: Капман с нов фонд

Ако това съдържание ви е допаднало, можете да ни последвате за още финансови новини във Facebook и LinkedIn

* Материалът е с  препоръчителен характер и не представлява препоръка за покупка/продажба на ценни книжа.