Прогноза за четвърто тримесечие на 2023 г.

Борбата с инфлацията повиши цената на капитала до нива, които предизвикаха сътресение в световната икономика. В същото време фискалният цикъл в САЩ се обръща, което заедно с високите лихвени проценти, би могло да тласне икономиката в стагфлационна среда. Това би било лошо за цикличните акции и акциите, свързани с изкуствен интелект (ИИ) които носят най-високите рискове при такъв сценарий. По-високата цена на капитала би застрашила  зелената трансформация а тук потенциално се крие най-големият катализатор за по-ниски лихвени проценти извън отслабващата икономика, тъй като бързата декарбонизация би могла да се случи само при среда на по-ниски лихвени проценти.

Подготовка за стагфлация

От юли 2022 г. фискалният импулс на САЩ (увеличаване на фискалния дефицит) е донесъл 5% от БВП или приблизително 1 трилион долара допълнителни разходи от правителството на САЩ чрез различни разходни програми от администрацията на Байдън, като Закона за чиповете и Закона за намаляване на инфлацията. Този импулс на растеж компенсира негативния импулс, идващ от по-високите лихвени проценти и основно предотврати потенциална рецесия тази година. Значителният фискален импулс беше приложен, докато икономиката на САЩ се оценяваше на минимална разлика в БВП и затегната динамика на пазара на труда, което добави към структурния инфлационен натиск, принуждавайки Фед да затегне повече, отколкото в предишната криза.

Тъй като фискалният цикъл на САЩ вероятно се превръща от положителен в отрицателен, американската икономика ще започне да се забавя, докато и Европа, и Китай вече са със слаб икономически растеж. Това поставя света пред потенциална стагфлационна среда, в която реалният икономически растеж се забавя, докато инфлацията остава значително по-висока от историческата средна стойност. Последният път, когато светът се страхуваше от стагфлация, беше през летните месеци на 2022 г., но тези страхове могат бързо да се върнат и да преследват пазара на акции.

Ако икономиката не влезе в лека форма на стагфлация, ключова би била оценката за инвеститорите за това и как тя ще се отрази на пазарите на акции. Ако се обърнем към историята, която е някаква насока, то тогава това би имало отрицателно въздействие върху възвръщаемостта на акциите и въз основа на ограничения набор от данни за сектора от 1989 г. насам. Исторически данните показват, че най-добрите сектори по време на стагфлацията са защитните сектори като здравеопазване, потребителски стоки, комунални услуги и енергетика. Секторите, които често се влошават, тъй като икономическият растеж се забавя и инфлацията или безработицата нарастват, са недвижимите имоти, финансите и информационните технологии. Последното е особено интересно, като се имат предвид печалбите при технологичните акции през тази година и прекомерната експозиция към технологични акции сред много инвеститори.

В допълнение към нашата предпазлива перспектива е фактът, че въпреки ясните признаци, че световната икономика е повлияна от по-високите лихвени проценти, акциите се повишиха обратно до нива на оценка, които са около едно стандартно отклонение над дългосрочната средна стойност от 1995 г. насам. Това естествено понижава дългосрочното съотношение риск-печалба при акциите.

Зелената трансформация е притисната от по-високата доходност на облигациите и геополитиката.

Както е посочено в нашето въведение към тази тримесечна прогноза, реалните лихвени проценти са твърде високи, за да подкрепят зелената трансформация, приемливите разходи за живот на купувачите на нови жилища и потребителите с ниски спестявания използващи кредит за потребление. По-високите лихвени проценти и по-високите цени на суровините драстично промениха рентабилността при проектите за вятърна енергия, която иначе се разглеждаше като един от ключовите енергийни източници за постигане на зелената трансформация. Много офшорни вятърни проекти в глобалния мащаб бяха договорени въз основа на предположения за трайно ниски лихвени проценти и евтини метали.

Тъй като светът се обърна с главата надолу след пандемията, съчетано с войната на Русия с Украйна, тези проекти вече не са жизнеспособни, принуждавайки Orsted, водещият световен разработчик от Дания на офшорни вятърни мощности, да предприеме значителни съкращения.  Другият голям – Siemens Energy се бори с дефектни проекти на своите вятърни турбини, поемайки значителни разходи, а Vestas, най-големият производител на вятърни турбини в света, е свидетел на стагнация на бизнеса си. Въпреки това, не само вятърът, но и всичко друго, свързано със зелената трансформация, е силно засегнато от променящата се обстановка. Трите най-неблагоприятно представящи се сектора през последната година са възобновяемата енергия, зелената трансформация и съхранението на енергия.

Изследванията на ролята на капиталовите разходи за декарбонизиране на електроенергийния сектор показват, че слънчевата и вятърната енергия са най-чувствителните към по-високите капиталови разходи, тъй като тези енергийни източници имат по-голям дял на първоначалните инвестиции в процент от общите разходи. Следващите два най-чувствителни енергийни източника са ядрената енергия и въглищата с филтриране и очистване на въглерода. Източникът на електроенергия с най-ниска чувствителност към по-високи капиталови разходи е природният газ и по този начин по-високата цена на капитала стимулира изгарянето на изкопаеми горива като цяло ако най-ниската пределна цена на енергията е водеща. В рамките на възобновяемата енергия по-високите капиталови разходи са попътен вятър за ядрената енергия, която претърпя пълна промяна, тъй като политиците бавно осъзнават, че ядрената енергия ще бъде от ключово значение за декарбонизирането на световната икономика в краткосрочен план. С течение на времето ще има нарастващ натиск за понижаване на лихвените проценти в името на зелената трансформация.

Зелената трансформация беше засегната от по-високата цена на капитала, но за да се влошат нещата, се добавиха и евтините китайски електрически превозни средства (EV). Полупроводниците са част от геополитическите търкания между САЩ и Китай, а сега изглежда, че електромобилите ще бъдат геополитически търкания между Европа и Китай.  Светът е фрагментиран и този процес ще продължи да прави зелената трансформация невъзможна, освен ако реалната доходност на облигациите не спадне.

Кога златната треска ще се превърне в златна мина?

Изкуственият интелект(ИИ) организира рали при акциите на компаниите разработчици, като пазара ги оцени, на опасно високи оценки на собственият им капитал на фона на намаляващ интерес на търсачките към ключови думи като “AI” и “ChatGPT”.  Треската за злато на ИИ и масовото закупуване на графични процесори на Nvidia все още не се превръщат в златни мини. Microsoft и Adobe, две компании с голямо разпространение и част от екосистемата за производство на съдържание, не успяха да подкрепят ИИ истерията. По време на пресконференция  Microsoft заяви, че продажбите на ИИ ще бъдат постепенни, а перспективите на Adobe не отразяват растежа на ИИ.

Със затягането на предлагането не само в енергетиката, но и във всички стоки, инерцията в цените на суровините може да продължи, притискайки централните банки да понижат реалните лихвени проценти. Това може да бъде добра настройка за благородни метали, включително злато, сребро и потенциално платина.

Силата, която се материализира при ключовите суровини през третото тримесечие, изглежда ще се продължи и през последното тримесечие, тъй като отслабващите икономически перспективи в Европа и САЩ и в не по-малка степен в Китай продължават да бъдат актуални в едно с опасения за сътресения във  веригата на доставки. Не на последно място е петрола където групата на ОПЕК+ чрез активно управление на доставките успя са създаде повишение при цените..

Благородни метали

Благородните метали се представиха добре през третото тримесечие, като златото се търгуваше непроменено въпреки по-силния долар. Големия скок в доходността на американските държавни ценни книжа и възникващите очаквания, че  ФЕД ще запази официалните лихвени проценти по-високи за по-дълго време. Въпреки това, предвид повишения риск икономиките от двете страни на Атлантическия океан да преминат към стагфлация, виждаме потенциал за силно тримесечие напред за инвестиционните метали, като злато, сребро и потенциално също платина, като се има предвид сегашната му подцененост спрямо златото.

Времето за сценарий на пиковия лихвен процент, подкрепящ благородния метал, остава неясно, докато централните банки продължиха да се борят с инфлацията, ситуация която стана по-предизвикателна от неотдавнашното рали в енергийния сектор. Въпреки това, съществената инфлация може да не означава, че ще видим повече повишения на лихвените проценти. Увеличенията на лихвите вече са по-малки, а някои централни банки спират в изчакване на данни за икономиките. Това означава, че или наближаваме края на цикъла на покачвания на лихвените нива или че вече са приключили.

Това, което ще последва, е фина настройка на паричните политики, в опит да се поддържа ястребово пристрастие, тъй като инфлацията остава над целите на централните банки. Хоризонтът обаче ще бъде замъглен от забавяне на икономическата активност и геополитически риск, което ще изгради основа за бичи пазар не само при облигациите но и при благородните метали.

Поддържаме сравнително бичи поглед върху златото, а с това и среброто и платината, и виждаме, че жълтият метал в крайна сметка може да постигне нов рекорд през следващите месеци. Времето за нов тласък нагоре обаче ще зависи от икономическите данни в САЩ, тъй като чакаме ФЕД да насочи фокуса си от повишаване на лихвите към намаляване.

Индустриални метали

Индустриалните метали ще продължат да се фокусират върху усилията на китайското правителство да стабилизира икономиката, имотния сектор и валутата, докато търсенето на така наречените зелени метали продължава да осигурява неустойчива поддръжка под цените, тъй като търсенето продължава да нараства, и електрификацията на света набира скорост.

Липсата на големи минни проекти, които да осигурят постоянен поток от бъдещи доставки, продължава да получава внимание от дългосрочно фокусирани инвеститори за бича перспектива, задвижвана от нарастващото търсене на метали за зелена трансформация, особено мед. От друга страна минните компании са изправени пред нарастващи парични разходи, предизвикани от по-високите цени на суровините поради по-високите разходи за горива и труд, по-бедни на метал руди, нарастващи регулаторни разходи и правителствена намеса и значително изменение на климата. Това развитие вече е налице, като наблюдаваните от борсите нива на запасите от ключови добити метали остават близо до многогодишно дъно.

Очакваме дългосрочна положителна перспектива за медта, която в момента е в широк диапазон от USD 3.25 – 4.25. В краткосрочен план движенията на китайския юан ще осигурят подкрепа на ценовия диапазон, преди цените в крайна сметка да се повишат след като затегнатите перспективи за предлагането и силното търсене на стоки и метали поемат и тласкат цените към нов рекорд.

Суров нефт и горивни продукти

Възникващият риск от стагфлация, който виждаме в подкрепа на инвестиционните метали, беше подсилен от успешния опит на групата производители на ОПЕК+ да насочи цените рязко нагоре. Изправени пред цени които са твърде ниски за техният комфорт, ключовите производители на суров петрол, водени от Саудитска Арабия, от април затягат енергийния пазар чрез по-ниско ниво на  производство. Въпреки това, след като първо заяви, че необходимостта от стабилен и балансиран пазар е причината, пазарът все повече осъзнава, че основната цел е по-високите цени за оптимизиране на приходите.

Последният скок обратно към 100 долара Брент беше предизвикан от комбинацията от Русия и Саудитска Арабия, които обявиха удължаване на доброволните съкращения до края на годината, а ОПЕК в месечния си доклад заяви, че световният петролен пазар може да изпита недостиг от 3,3 милиона барела на ден през четвъртото тримесечие. Докато пазарите виждат по-умерен, но все още тревожен дефицит на предлагането, перспективите за цените на суровия петрол станаха решително по-високи. Рискът от по-високи цени през Q4 не може да бъде изключен и нашата ценова перспектива трябва да отразява факта, че фокусът на ОПЕК+ е повече върху оптимизацията на цените, отколкото върху ценовата стабилност, а краткосрочният риск от преминаване на Brent към USD 100 не може да бъде изключен.

Въпреки че ОПЕК контролира предлагането е възможно при неправилна преценка от тях да се повиши нивото на свободния капацитет, което рядко върви ръка за ръка с по-високите цени.  Очакваме ценово ново на сорта Brent да бъде в средата на 80-те долара.

В случай че бихте искали да инвестирате на капиталовите пазари, можете да се свържете с  екипа ни.

Четете още: Капман с нов фонд

Ако това съдържание ви е допаднало, можете да ни последвате за още финансови новини във Facebook и LinkedIn

* Материалът е с  препоръчителен характер и не представлява препоръка за покупка/продажба на ценни книжа.