MEAN REVERSION И ХЕДЖИРАНЕ НА ЦЕНАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА