Мениджмънт

Николай Ялъмов

Николай Ялъмов

Николай Ялъмов е председател на Съвета на директорите на УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД и управляващ дружествата от „Капман Холдинг“ АД. Г-н Ялъмов има 20 годишен опит в сферата на финансите и управлението.
Николай Ялъмов участва в управителните органи на Българска асоциация на Управляващите дружества (БАУД), Българска Асоциация на Лицензираните Инвестиционни посредници, Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ).
Г-н Ялъмов е учредител (през 2012 г.) и председател на Управителния съвет на Фондация „Захари Стоянов“.
Николай Ялъмов е Магистър по „Финанси“, притежава правоспособност като Брокер на ценни книжа от КЦКФБ.

 yalamov@capman.bg  (+359 2) 40 30 200

Сибила Грозданова-Янкова

Сибила Грозданова-Янкова

Сибила Грозданова – Янкова е изпълнителен директор на Инвестиционен посредник (ИП) „Капман“ АД. Тя заема различни ръководни длъжности в ИП „Капман“ АД от 1997 г., вкл. и изпълнителен директор на „Капман Капитал“ за периода 2006-2013 г.
Г-жа Янкова активно участва във формирането и развитието на инвестиционните процеси в България.
Сибила Грозданова – Янкова има магистърска степен по „Счетоводство и контрол” от УНСС – София. Г-жа Грозданова – Янкова е специализирала „Финанси” в University of LaCrosse и е провела стаж в отдел „Финанси” на Mesirow Financial. Г-жа Грозданова – Янкова притежава и сертификат за придобито право за инвестиционен консултант.

sgrozdanova@capman.bg (+359 2) 40 30 200
Антон Домозетски

Антон Домозетски

Aнтoн Дoмoзeтcки e члeн нa Cъвeтa нa диpeктopитe и изпълнитeлeн диpeктop нa Управляващо дружество (УД) „Кaпмaн Aceт Meниджмънт“ AД. Г-н Домозетски зaпoчвa paбoтa в „Кaпмaн“ АД пpeз 1998 г. и пocтeпeннo зaeмa paзлични пoзиции във финaнcoвaтa гpyпa, кaтo oт ceдeм гoдини pъкoвoди дeйнocттa пo yпpaвлeниe нa aктиви.
Антон Домозетски пpитeжaвa мaгиcтъpcкa cтeпeн oт „Texничecки yнивepcитeт“ – Coфия, имa и зaвъpшeнa cпeциaлнocт “Финaнcи”. Той има cepтификaт зa пpидoбитo пpaвo зa извъpшвaнe нa дeйнocт кaтo Бpoкep нa цeнни книжa, както и зa инвecтициoнeн кoнcyлтaнт.

adomozetsky@capman.bg  (+359 2) 40 30 200