“Капман Дебтс Мениджмънт” АД е учредено е на 03.04.2020 г. с предмет на дейност: придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране, факторинг, цедиране и цесиране, събиране на банкови и междуфирмени задължения, посредничество при кредитиране, придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция; гаранционни сделки както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Защо да изберете нас

Знаем как да
управляваме пари
Знаем как да
победим инфлацията
Качество и
професионализъм

Новини

 • ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

  „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД уведомява, че на 25.04.2024 г. в дружеството е постъпила актуализирана Декларация по чл.114б, ал.1, във връзка с чл.114б, ал.2 от ЗППЦК от Иванка Павлова – член на Съвета на директорите. Нина Брос Директор за връзки с инвеститорите

  29 април 2024
 • ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

  „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД уведомява, че на 08.04.2024 г. в дружеството е постъпила актуализирана  Декларация по чл.114б, ал.1, във връзка с чл.114б, ал.2 от ЗППЦК от Борислава Богданова  – член на Съвета на директорите. Нина Брос Директор за връзки с инвеститорите

  10 април 2024
 • ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

  „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД уведомява, че в дружеството е постъпила актуална Декларация по чл.114б, ал.1, във връзка с чл.114б, ал.2 от ЗППЦК от Иванка Павлова – член на Съвета на директорите. Нина Брос Директор за връзки с инвеститорите

  28 юли 2023
 • ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

  УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА „КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ“ АД На основание чл. 194, ал. 1, чл. 196, ал. 1 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК и чл. 31, ал. 2, т.11 от Устава на дружеството Съветът на директорите на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД на свое заседание от 23.03.2023 взе решение

  23 март 2023
 • ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

  „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД уведомява, че в дружеството е постъпила актуална Декларация по чл.114б, ал.1, във връзка с чл.114б, ал.2 от ЗППЦК от Борислава Богданова – член на Съвета на директорите.

  17 февруари 2023
 • УВЕДОМЛЕНИЕ – ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

  Капман Дебтс Мениджмънт АД уведомява своите акционери и обществеността за подписването на договори за цесия за покупка на вземания на обща стойност 3.2 млн. лв по цена на придобиване 1.1 млн. лв. Предвижда се придобитите вземания да се обслужват и погасяват от оперативна дейност и частично от продажба на активи / обезпечение по съответната експозиция.

  4 август 2022

Клиентите ни за нас

Търсите първокласен биснес партньор?