ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

Информация за финансови инструменти

 

Уведомления от Николай Петков Ялъмов по чл. 19 от Регламент 596/2014 за сключени сделки от тясно свързани с него юридически лица с акции на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД

Нина Брос,
Директор за връзки с инвеститорите
„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД
Дата: 12.06.2024 г