ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД уведомява своите акционери и обществеността за състоял се на 11.06.2024 г. търг по насрочена публична продан на недвижим имот, представляващ обезпечение по кредит на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД.

Имотът представлява хотел с РЗП 2 124.14 кв.м., находящ се в курортен комплекс „Попови ливади“ в землището на село Добротино, Община Гоце Делчев. Обявената начална продажна цена беше в размер на 982 164 лева. Единствено взискателят „Капман Дебтс Мениджмънт “АД се яви на търга с офертна цена в размер на 982 164 лв. Очаква се обявяване на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД за купувач и връчване на постановление за възлагане.

Нина Брос,
Директор за връзки с инвеститорите
„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД
Дата: 13.06.2024 г