ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

Постъпили  уведомления по член 19 от Регламент 596/2014

Във връзка с изискванията на член 19, параграф 3 от Регламент 596/2014 „Капман Дебтс Мениджмънт” АД уведомява обществеността за следното: В дружеството са постъпили  уведомления по член 19 от Регламент 596/2014 за сключени сделки с акции на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД от страна на ДФ “Капман Макс“ и ДФ „Капман Капитал“. Подробна информация за сключените сделки може да получите от приложените уведомления.

Уведомление по чл.19-596 – Капман Капитал

Уведомление по чл.19-596 – Капман Макс

 

Деян Пилев,

Директор за връзки с инвеститорите

„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД

Дата: 09.02.2021 г.[:]