ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

Вписване на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД в регистъра на финансовите институции при БНБ

„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД информира, че със заповед № 38 606 на подуправителя на Българската народна банка, ръководещ „Банков надзор“, дружеството е вписано в Регистъра на финансовите институции по чл. 3а, ал.1 от Закона за кредитните институции, с Регистрационен номер BGR00439.

Деян Пилев,

Директор за връзки с инвеститорите

„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД[:]