News

  • ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 г.

    Вписване на увеличението на капитала на  “Капман Дебтс Мениджмънт” АД в Търговския регистър “Капман Дебтс Мениджмънт” АД уведомява, че вследствие на успешно проведено публично предлагане на нови акции, с акт № 20210122090550 на Агенция по вписванията, в Търговски регистър е вписано увеличаване на капитала на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД, ЕИК 206073822, от 50 000 / …

  • Вътрешна информация Регламент № 596/2014

    Съобщение за приключване на подписка за увеличение на капитала   “Капман Дебтс Мениджмънт” АД уведомява, че процедурата по увеличението на капитала на дружеството приключи успешно на 14.01. 2021 г. при следните резултати: Общ брой записани и заплатени акции – 1 165 000броя; Номинална стойност на една акция – 1 лев; Емисионна стойност на една акция …

  • Inside information Regulation № 596/2014

    NOTIFICATION FOR DECISION FOR INCREASE OF THE CAPITAL OF KAPMAN DEBTS MANAGEMENT AD Pursuant to Art. 194, para. 1, art. 196, para. 1 of the CA, art. 112 et seq. Of LPOS and Art. 31, para. 2, item 11 of the Articles of Association of the company The Board of Directors of Kapman Debts Management …

12