Екип

Сибила Грозданова-Янкова

Сибила Грозданова-Янкова

Г-жа Грозданова-Янкова има бакалавърска и магистърска степен по „Счетоводство и контрол“ от УНСС и последваща специализация по „Финанси“ в University of LaCrosse и стаж в отдел „Финанси“ на Mesirow Financial. Тя е активен съдеятел във формирането и развитието на инвестиционните процеси в България. Участвала е в редица семинари и работни срещи, между които „International Accounting Standards“ и „Capital Markets and International Standards of Financial Reporting“, организиран от USAID.
sgrozdanova@capman.bg (+359 2) 40 30 200

Владимир Харизанов

Владимир Харизанов

Г-н Харизанов е консултант с 10-годишен опит в предприсъединителните програми на ЕС, оперативните програми и други национални и международни донорски програми. Притежава експертен опит в разработване, управление и мониторинг на проекти за безвъзмездно финансиране и изготвяне на планове и оценки за местно и регионално развитие. В дейността си има повече от 50 успешно реализирани проекта в различни сфери, финансирани по Оперативните програми на ЕС, програми ФАР, INTERREG, 6 И 7 Рамкови програми на ЕС, програми за териториално сътрудничество.
vharizanov@capman.bg (+359 2) 40 30 200

Деян Пилев

Деян Пилев

Г-н Пилев е експерт с дългогодишен опит в подготовката и изпълнението на национални и международни проекти в сферата на образованието, обучението за възрастни, обществените поръчки и финансирането на предприятия по оперативните програми на ЕС. Участвал е в разработването и управлението на проекти с различна насоченост , финансирани от Lifelong Learning Programme, Taskforce and Youth, International Labour Organization, USAID и др.
dpilev@capman.bg (+359 2) 40 30 200