АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА

 

ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2021-2027“

 

АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА

 

 

Дата на обявяване на процедурата: Март 2023 г.

 

Краен срок за подаване на проектни предложения: Май 2023 г.

 

Бюджет: 100 млн. лв.

 

Цел: Предоставяне на помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Това изисква бързи промени в пазара на труда и налага предприемане на ефективни мерки за подобряване на достъпа до трудова заетост на качествени работни места и адаптиране към промените в работната среда.

Повече информация може да откриете в приложеното Резюме

Към датата на обявяване на процедурата е възможно да настъпят промени в част от изискванията и условията.