Подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия

ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА 2021-2027“

Подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите

 

Дата на обявяване на процедурата: 28.03.2024 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: Ноември 2023 г.

Бюджет:  118 млн. лв.

 

Цел: Процедурата цели да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

 

Минимален размер на помощта: 25 000лв.
Максимален размер на помощта: 150 000 лв.
Интензитет на финансиране: До 60%

Повече информация може да откриете в приложеното Резюме

Към датата на обявяване на процедурата е възможно да настъпят промени в част от изискванията и условията.