Подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия

ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА 2021-2027“

Подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите

 

Дата на обявяване на процедурата: Септември 2023 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: Ноември 2023 г.

Бюджет:  117 500 000 лв.

 

Цел: Подобряване на производствения капацитет на МСП – семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

 

Максимален размер на безвъзмездното финансиране: от 50 000 до 150 000 лв.

Процент на съфинансиране: 50%

Повече информация може да откриете в приложеното Резюме

Към датата на обявяване на процедурата е възможно да настъпят промени в част от изискванията и условията.