Процедура „Tехнологична модеренизация“

Индикативен срок за старт на приема: юли 2022 г.
Бюджет:
 260 млн. лева

 

Предприятията ще получат подкрепа за закупуване на ново технологично оборудване с акцент цифровизацията на производствените процеси и постигане разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

 

Минимален размер на финансиране: 50 000лв.

 

Максимален размер на финансиране:

  • Микро предприятия: 200 000лв.;
  • Малки предприятия: 350 000лв.;
  • Средни предприятия: 600 000лв.

 

Допустими разходи:

  1. Разходи за закупване на машини, съоръжения и оборудване;
  2. Разходи за закупуване на софтуер.

 

Максимален интензитет на финансиране: 50%

 

За повече информация: Резюме_ Технологична модернизация

За контакти:

Йоана Николова / Мениджър Проекти / 0885 309 976

Атанас Георгиев / Мениджър Проекти/ 0893 369 689