Финансиращи програми

Членството на България в ЕС предоставя редица възможности за развитие пред бизнеса. Част от тези възможности са средствата, които се отпускат на България по Европейски фондове и програми.

Като страна членка на Европейския съюз България усвоява средства по Структурните фондове и Кохезионния фонд.

Европейски средства се усвояват и по: