Форма за запитване – проверка за допустимост по проекти