Инвестиционно банкиране

Избираме най-подходящите решения за нашите клиенти и подпомагаме процеса на получаване на свеж паричен ресурс.
Илевън Кепитъл

Капман Ин & Капман Консулт предлагат на своите клиенти услугата „инвестиционно банкиране”. Досегашният ни опит на българския капиталов пазар ни дава увереността, че можем да подберем подходящите решения за нашите клиенти и да подпомогнем процеса на получаване на свеж паричен ресурс .

Капман предлага следните видове инвестиционни услуги за набиране на средства чрез капиталовия пазар:

Първично и вторично публично предлагане
Търгово предлагане
Продажба на компании и активи
Оценка на компании
Сливания и придобивания