Ред и условия за получаване на пълномощни чрез електронни средства