Публично предлагане на емисия подчинени срочни облигации, издадени от ТИ БИ АЙ Банк ЕАД 2021 г.