Търгово предложение по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК, отправено от „Кап Нор“ ЕООД към акционерите на „Вапцаров“ АД