Увеличение на капитала на Български фонд за дялово инвестиране АД – 2019г.