Увеличение на капитала на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД 2020 г.