Увеличение на капитала на Български фонд за дялово инвестиране АД – 2018г.