Увеличение на капитала на „Грийн Таун Проджектс“ ЕАД