Увеличение на капитала на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД -2019