Увеличение на капитала на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД – 2020