Първично публично предлагане на акциите на Биодит АД