Корпоративно събитие – амортизация по емисия облигации, издадени от Старком АД (mSCOMB)