Корпоративно събитие – амортизация по емисия облигации, издадени от Евролийз Ауто АД (mEUAB)