Корпоративно събитие – амортизация по емисия облигации, издадени от „Специализирани логистични системи” АД (mSLSB1)