Корпоративно събитие –„Български фонд за дялово инвестиране” АД (mBFDI)