Корпоративно събитие – амортизация по емисия облигации, издадени от Холдинг Варна АД (mHVARB2)