Корпоративно събитие – амортизация по емисия облигации, издадени от „Холдинг Център“ АД (mHCENB1)