Корпоративно събитие – амортизация по емисия облигации, издадени от Евролийз груп ЕАД (mEULGB)