Акциите на две компании от BG BX40 поскъпнаха с над 100% за полугодието

Широкият индикатор BG BX40 добави минималните 0.26% за първото полугодие на 2022 г. Сред 40-те емисии има 11 компании, чиито книжа отчитат ръст от над 15.6%.

Припомняме, че именно толкова е инфлацията в страната по последни данни на Националния статистически институт.

Кои са най-добре представилите се емисии за периода 1 януари-30 юни и на какво се дължи това?

Акциите на Неохим добавиха впечатляващите 150% за първите шест месеца на годината, докато книжата на Агрия Груп Холдинг отчитат ръст от 115.07 на сто за периода.

Торовият завод обяви 64.4 млн. лева печалба за първите три месеца на 2022 г. Година по-рано беше отчетен положителен финансов резултат от 10.69 млн. лева.

Акционерите на компанията също така гласуваха разпределението на брутен дивидент от 5 лева на акция. Това също предостави на акционерите на дружеството добра дивидентна доходност.

Акциите на Агрия Груп Холдинг са най-ликвидните на родния капиталов пазар с общо 4 197 сделки. За първите три месеца на 2022 г. компанията обяви консолидирана печалба от 22.3 млн. лева. Година по-рано беше отчетен положителен финансов резултат от 7.589 млн. лева.

Третото най-добре представило се дружество за първите шест месеца е Проучване и добив на нефт и газ (+92.31%). Следват книжата на Сирма Груп Холдинг (+90.91%) и Централна кооперативна банка (+63.81%).

В топ 10 по ръст попадат още Зърнени храни България (+42.14%), София Комерс Заложни къщи (+23.17%), Адванс Терафонд АДСИЦ (+19.42%), докато Първа инвестиционна банка и Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ повишиха пазарните си оценки със съответно 18.13 и 17.17%.

Ръст от 16.67 на сто пък се отчита при книжата на Българска фондова борса. Още две емисии също поскъпнаха с двуцифрен темп – Градус и Индустриален Капитал Холдинг. Ръстът при тях е от 14.24 и 12.18%.

Не забравяйте, че сделки на капиталовите пазари може да сключвате през платформата ни Ctrader.

Последвайте ни във Фейсбук за още финансови новини.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.