Акция на седмицата – Агрия Груп Холдинг

Агрия Груп Холдинг е седмичният победител в традиционната рубрика на ИП Капман.

Книжата на дружеството бяха едни от най-поскъпналите по време на петъчната сесия на родния капиталов пазар.

Седмичното повишение по позицията е малко под 10% (бел. ред. 9.93 на сто). Акциите на дружеството приключиха седмицата на цена от 15.50 лева за брой, което е малко под историческия максимум по позицията от 15.70 лева за лот.

За последните 5 работни дни по позицията се прехвърлиха книжа на стойност 2.09 млн. лева. Изтъргувани бяха над 149 хил. лота, а пазарната оценка на компанията е 105 млн. лева.

В очакване на консолидирания отчет за четвъртото тримесечие

Агрия Груп Холдинг обяви 20.6 млн. лева нетна печалба на консолидирана база за третото тримесечие на 2021 г. Печалбата на акция възлиза на малко над 3 лева спрямо близо 0.85 лева година по-рано.

Приходите на дружеството нараснаха със 135% до 327 млн. лева.

Днес или най-късно утре компанията трябва да обяви пред инвестиционната общност и консолидираните си резултати за четвъртото тримесечие.

С какво точно се занимават дружествата от групата на Агрия Груп Холдинг?

Дейността им е насочена към областта на агробизнеса. Това включва както обработката на земеделска земя, така и производството на зърнени и маслени култури.

Другото направление на развиваната стопанска дейност на компанията е преработката и търговията със зърно и производни, както и експортната им дейност. Общият капацитет на складовите бази, собственост на дъщерни дружества от икономическата група, е около 290 000 тона.

Последната придобивка на компанията

В петък стана ясно, че Агрия Груп Холдинг е придобило 45% от капитала на Силк Газ БГ ООД, град Варна. До този момент дяловото участие в компанията беше 55%.

След сделката Агрия Груп Холдинг ще стане едноличен собственик на капитала на дружеството. Силк Газ БГ развива дейност в областта на търговията със зърнени култури в Североизточна България.

Дивидентът

През изминалата година дружеството задели 1 млн. лева от печалбата си, която беше разпределена като дивидент между акционерите на компанията. Дивидентът на акция възлезе на 0.1471 лева за лот. Нетната сума за акционерите физически лица, след приспадане на дължимия данък от 5%, е 0.1397 лева за брой.

Подобрените финансови показатели на компанията през 2021 г. дават основание на акционерите да очакват по-висок дивидент за тази година.

Четете още: Топ 7 на най-ликвидните компании на Българска фондова борса

Обратното изкупуване

Общото събрание на дружеството прие през миналата година решение за изкупуване на до 3% от капитала на компанията. Това са 204 000 акции, като максималната цена за е 14 лева.

Интересно е да отбележим, че ръстът по позицията започна от четвъртък, когато бяха прехвърлени над 120 000 лота.

От дружеството все още не са съобщили дали сделките през миналата седмица са били част от процедурата по обратно изкупуване.

Коефициентите

Малко преди излизането на консолидираните данни за четвъртото тримесечие Агрия Груп Холдинг се търгува при съотношение цена/печалба (p/e) от 4.17. P/S и P/B на консолидирана основа са съответно 0.24 и 0.58.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.