Акция на седмицата – Алкомет

Книжата на шуменския производител на алуминиеви валцови и пресови продукти бяха най-добре представилите се за изминалата седмица сред 40-те компании, част от индекса BG BX40. Ръстът за периода от 4 до 8 юли е от 8.28%.

При цена от 8.50 лева за брой, Алкомет АД се оценява на 152.6 млн. лева.

Консолидираният отчет за първото тримесечие

Нетните приходи от продажби за разглеждания период на 2022 г. възлизат на 225.1 млн. лева, като в тях приходите от продажба на продукция са 220.5 млн. лв.

И двете стойности представляват увеличения с над 105% спрямо сравнимия период на 2021 г.

Като краен резултат за отчетния период дружеството-майка отчита нетна печалба в размер на 5.674 млн. лeва. За същия период на 2021 г. се отчита нетна печалба в размер на 171 хил. лв.

Най-големите пазари на компанията

Германия продължава да е основен пазар за продукцията на компанията. Продажбите към най-голямата европейска икономика са с дял от 18.4 на сто, докато Италия заема второто място с 13.8%.

Полша и САЩ формират по 10.8% от общите продажби, докато Испания е с 9.8 на сто дял.

В топ 10 попадат още – България (6%), Нидерландия, Белгия, Франция и Австрия.

Прогноза за 2022 г.

Алкомет очаква значителен ръст на продажбите си през тази година. Прогнозата е базирана на сегашните цени на алуминия и отчита засиленото търсене най-вече на различни видове профили.

Четете още: Десет чести грешки, които правим с парите си

Ако предвижданията се сбъднат, компанията ще увеличи продажбите си с 65% – до 850 млн. лв. Очакваните нива на EBIDTA са 5-7%, а маржът на нетната печалба – между 2 и 3%, става ясно от годишния отчет на дружеството.

През миналата година, заради скъпия алуминий, приходите на компанията нараснаха с 50%, но по-високите разходи за лихви, както и натежалите енергийни цени, я задържаха на малка загуба.

Представянето на книжата

От началото на 2022 г. акциите на Алкомет носят 12.58% доходност на вложителите си. В момента книжата се търгуват при съотношения p/e от 28.22, докато p/s и p/b са на нива от 0.24 и 0.73.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.