Акция на седмицата – Алтерко

Книжата на Алтерко бяха избрани за седмичен победител в традиционната ни рубрика.

Това е една от най-добре представилите се компании сред сините чипове от SOFIX за периода от 4 до 8 април.

По позицията бяха сключени 76 сделки на обща стойност 277 829 акции. Прехвърлени бяха 13 757 лота. В петък акциите на компанията затвориха на цена от 20.20 лева за брой.

На 8 април (петък) беше проведено общо събрание на технологичното дружество. Акционерите одобриха условията на обратно изкупуване на книжа от компанията.

Те предвиждат до края на годината да се изкупят 80 000 собствени акции на нива от 15 до 30 лева за брой.

Финансовите резултати

На консолидирана база към 31 декември 2021 г. Алтерко АД отчита печалба в размер на 15.548 млн. лева. Това представлява увеличение с 12.2% спрямо същия отчетен период на предходната година.

Приходите от дейността се увеличават с 28.3% и достигат 60.7 млн. лева. Приходите от продажба на устройства са нараснали с 52% на годишна база.

Постъпленията, свързани с предоставяне на услуги с добавена стойност, са намалели с 99.4% след продажбата на азиатските дъщерни дружества на Алтерко АД.

Печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) за 2021 г. възлиза на 19.069 млн. лева. Това е с 50.1% повече спрямо година по-рано, когато възлизаше на 12.7 млн. лева.

Изменението на книжата на компанията

Акциите на Алтерко са едни от най-поевтиняващите от началото на 2022 г. Те губят 18.55% от стойността си, като остават далеч от най-високата си стойност, постигната през ноември.

Именно тогава – седмици преди края на 2021 г., сделки бяха сключени и на цена от 28.80 лева за брой.

За сметка на това те продължават да са едни от най-ликвидните книжа на родния капиталов пазар.

Сключени са 2060 сделки от началото на година, отстъпвайки по този начин само на Агрия Груп Холдинг, Доверие Обединен Холдинг и Химимпорт.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.