Акция на седмицата – Градус

Акциите на Градус АД бяха избрани за седмичен победител в традиционната ни рубрика. Книжата на старозагорското дружество поскъпнаха с 15.5% за последните пет търговски сесии до 1.49 лева за брой.

По позицията бяха сключени 49 сделки за 76 267 лота. Оборотът за седмицата възлезе на 107 179 лева.

Новините през седмицата

От компанията обявиха през изминалата седмица, че дъщерните й дружества са гласували 11.996 млн. лева дивидент за периода от януари до юни. Сумата за първото полугодие на 2021 г. е 6.998 млн. лева, а година по-рано възлезе на 5.998 млн. лева.

От Градус планират да разпределят не по-малко от 90% от разпределяемата част от нетната печалба след всички законови отчисления.

Дивидентът

В началото на юни Градус АД проведе своето редовно общо събрание на акционерите. На него се гласува разпределение на брутен дивидент от 0.045 лева за лот.

Компанията е една от малкото, която заделя и шестмесечен дивидент. За 2021 г. той е 0.026 лева за брой. В момента акциите на компанията се търгуват без право на дивидент, тъй като този срок изтече.

Отчетът

Нетната печалба на Градус АД за първите три месеца на 2022 г. достига 6.7 млн. лева. Това е близо наполовина от постигнатата печалба година по-рано, възлязла на 13.7 млн. лева.

Представянето на книжата

От началото на 2022 г. акциите на Градус са добавили 14.24%. Книжата обаче са на доста по-ниско ниво от първичното публично предлагане. Преди малко повече от четири години компанията излезе на борсата на цена от 1.80 лева за лот. Това означава, че днес акциите се търгуват на 17.22% по-ниска цена спрямо юни 2018 г.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.