Акция на седмицата – Доверие Обединен Холдинг

Книжата на Доверие Обединен Холдинг бяха избрани за седмичен победител в традиционната ни рубрика.

Причините за това са основно две – доброто представяне на книжата за последните пет търговски сесии, както и подобрените финансови резултати към второто тримесечие на годината.

Отчетът

Печалбата преди облагане с данъци в края на второто тримесечие на годината възлиза на 50.9 млн. лв. спрямо 25.08 млн. лв. година по-рано.

Печалбата след данъци е 44.669 млн. лв., от които малцинственото участие е за 10.4 млн. лв. Нетната печалба нараства до 34.3 млн. лв. срещу 16.3 млн. лв. за същия период година по-рано.

Общите приходи от дейността нарастват до 230 млн. лв. спрямо 165.7 млн. лв. към 30 юни 2021 г.

Постъпленията от Молдова са за 129.5 млн. лв., става ясно от междинния доклад за дейността на холдинговото дружество.

Представянето на книжата

В последната седмица акциите на Доверие Обединен Холдинг добавиха 4.96% към пазарната си оценка. В петък те завършиха търговската сесия при цена от 7.62 лв. за брой.

От началото на годината по позицията се наблюдава спад от 21.44%.

С акциите на дружеството са сключени 4 358 сделки, което е по-малко единствено от Агрия Груп Холдинг, заемаща челната позиция по ликвидност.

Общият оборот по позицията възлиза на 11.9 млн. лв. Книжата се търгуват при съотношение p/e от 2.61, докато p/s и p/b са респективно 0.39 и 0.46.

Днес холдинговото дружество се оценява на 163 млн. лв.

Ако това съдържание ви е допаднало, можете да ни последвате за още финансови новини във Facebook и LinkedIn.

* Материалът е с препоръчителен характер и не представлява препоръка за покупка/продажба на ценни книжа.