Акция на седмицата – ЕМКА

Екипът на Капман се спря на ЕМКА за победител в седмичната ни рубрика.

Те бяха най-ликвидните сред петте компании, чиито книжа добавиха по над 10% към стойността си за последните четири търговски сесии.

По позицията се сключиха 31 сделки за 8 846 лота. Общият изтъргуван оборот възлезе на 34 199 лева. Книжата на севлиевското дружество добавиха 14.86% до 4.02 лева за брой.

Компанията, която произвежда проводници и кабели, обяви резултатите си за първото тримесечие на 2022 година.

Отчетът показва подобряване на финансовите показатели.

Приходите от продажба на продукция възлязоха на 39.96 млн. лева, спрямо 31.92 млн. лева за година по-рано.

За първите три месеца на 2022 година ЕМКА АД обяви печалба от 3.483 млн. лева, което е с над 1 млн. лева повече спрямо преди 12 месеца.

Четете още: Къде да инвестираме 5 или 10 хиляди лева през 2022 г.? 

В момента акциите на компанията се търгуват при P/E от 10.88, докато P/S и P/B са на нива от 0.57 и 1.63.

За последните 12 месеца по позицията се отчита ръст от 29.83%.

Не пропускайте: Къде да инвестираме 50 или 100 хиляди лева? 

Пазарната оценка на компанията днес е 87.2 млн. лева.

*Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.