Акция на седмицата – Илевън Кепитъл

Акциите на Илевън Кепитъл са най-добре представилите се в BG BX40 през последните пет търговски сесии.

Ръстът по позицията е от 10.87% до 20.40 лева за брой.

Ето защо те са избрани от екипа на Капман за Акция на седмицата в традиционната ни рубрика.

По позицията са сключени 78 сделки за 9 281 лота. Общият оборот възлиза на 177 156 лева.

Дивидентът

На 30 юни общото събрание на компанията взе решение за разпределението на 920 611 лева от печалбата като дивидент между акционерите.

Това означава, че дивидентът на една акция ще е 0.40 лева за брой.

Нетният дивидент за акционерите физически лица, след приспадане на дължимите 5% данък, е на стойност 0.38 лева.

Дивидентът ще започне да се изплаща от 27 юли. Крайната дата за това е 31 януари 2023 г.

Отчетът

През настоящата седмица компанията се очаква да публикува своя отчет за второто тримесечие на 2022 г. За първите три месеца на годината е реализирана загуба от 14 хил. лева спрямо печалба от 331 хил. лева 12 месеца по-рано.

Приходите на дружеството за периода 1 януари – 31 март възлизат на 450 хил. лева, като 438 хил. лева от тях са от дивиденти. Година по-рано постъпленията са на стойност 392 хил. лева.

Компанията

През 2019 г. Илевън Кепитъл АД изкупи дела на Европейския инвестиционен фонд, като придоби портфейла му от миноритарни участия, сред които и в 34 иновативни компании с висок потенциал, в сектори, като IT, софтуерни приложения и софтуер като услуга (SaaS),  електронна търговия, умни продукти и др.

Илевън Кепитъл дебютира на борсата през 2020 г., като продаде 302 264 акции при емисионна цена от 7 лева и набра над 2.1 млн. лева свеж ресурс.

Целта на първичното публично предлагане беше да набере ресурс, с който допълнително да се подпомогне ускореното развитие на дружествата от портфейла.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.